7 redenen om te kiezen voor een debiteurenbezoek

Voor elke klant die je verliest door bijvoorbeeld wanbetaling krijg je er tegenwoordig niet meer twee nieuwe klanten voor terug. Om die reden zie je dat bedrijven het debiteurenbeheer steeds meer en steeds langer in eigen hand houden. Dit betekent dat er niet alleen gekeken moet worden naar de kwaliteit van de klant die je binnenhaalt maar zal er doorlopend geïnvesteerd moeten worden in diezelfde klant. Ook op het moment dat er een betalingsachterstand ontstaat.

Debiteurenbeheer gaat over het leren kennen van je klanten en de opgedane kennis aanwenden om een zo effectief mogelijk debiteurenbeheer te kunnen voeren. Op deze manier stimuleer je klantbehoud en beperk je betalingsachterstanden. Innoveren, andere invalshoeken, out of the box denken, geef het een naam maar uiteindelijk komt het hierop neer: Wat kun je als bedrijf zelf doen om betalingsachterstanden bij je klanten te voorkomen en hoe help je de klant, en daarmee ook jezelf als onderneming, indien er onverhoopt toch een betalingsachterstand ontstaat.

Lees verder ›