Privacy Policy

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.creditude.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.creditude.nl staat onder beheer van Creditude, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62321730.

2. Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.creditude.nl kunnen permanent worden bewaard. Creditude zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Creditude kan de gegevens die door de bezoeker/klant verstrekt wordt onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere emails met betrekking tot lopende acties.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. waarvan Creditude denkt dat het kan bijdragen tot een efficiënter debiteurenbeleid van de bezoeker.

3. Cookies

3a. www.creditude.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.creditude.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen.

Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Creditude. De contactgegevens staan vermeld op de website www.creditude.nl.

5. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Creditude zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter één uitzondering op deze regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6. Disclaimer

Creditude is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.