Debiteurenbezoek; snel, effectief en maatschappelijk verantwoord!

Professioneel debiteurenbezoek

Creditude is een onderneming welke zich volledig richt op het professioneel uitvoeren van debiteurbezoeken. Deze bezoeken worden uitgevoerd conform de “Gedragscode debiteurenbezoek” welke is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI).

Tegenwoordig is het voor veel bedrijven en consumenten lastig om het hoofd boven water te houden en is extra aandacht en adequaat handelen met betrekking tot uw debiteurenportefeuille een must. Ook ligt de nadruk in het bedrijfsleven steeds meer op klantbehoud daar een klant die het nu financieel wat zwaarder heeft, wellicht in de toekomst weer omzet voor u kan genereren. Bedrijven houden om die reden het debiteurenbeheer langer in eigen hand en wordt er steeds meer gezocht naar efficiënte manieren om betalingsachterstanden te verminderen en de doorstroom naar het incassobureau zo veel mogelijk te beperken.

Met het uitvoeren van een debiteurenbezoek is er direct persoonlijk contact met de klant en laat u zien dat u er als leverancier niet alleen staat op het moment dat u uw producten en/of diensten aanbiedt maar dat u uw klant ook extra bij wil staan bij de wat minder leuke aangelegenheden. Uw klant zal dan ook veel eerder geneigd zijn direct een betaling te doen.

Creditude kan daarom uitkomst bieden en uw debiteurenbeheer een enorme impuls geven. Het is onze missie om op snelle en effectieve wijze uw vordering te innen middels een persoonlijk gesprek op locatie en op deze manier zowel u als uw klant te behoeden voor hoge (buiten)gerechtelijke kosten.

Lees meer

Actueel