7 redenen om te kiezen voor een debiteurenbezoek

Julian Agyei

Julian Agyei

Eigenaar Creditude / debiteurenbezoeker / credit controller a.i. at Creditude
Julian Agyei is een gedreven credit controller met ruim 14 jaar ervaring binnen de verschillende sectoren van de credit management branche. Vanuit zijn passie voor het vak startte hij de onderneming Creditude welke zich specifiek richt op het bezoeken van debiteuren in het minnelijke traject.

Op deze manier voorziet hij o.a. bedrijven binnen het MKB, incassobranche en grote ondernemingen van een efficiënte, maatschappelijk verantwoorde, extra stap om vorderingen te kunnen innen binnen hun eigen debiteurenproces.
Daarnaast is hij werkzaam als (Interim) credit controller voor verschillende bedrijven.
Julian Agyei

Latest posts by Julian Agyei (see all)

Voor elke klant die je verliest door bijvoorbeeld wanbetaling krijg je er tegenwoordig niet meer twee nieuwe klanten voor terug. Om die reden zie je dat bedrijven het debiteurenbeheer steeds meer en steeds langer in eigen hand houden. Dit betekent dat er niet alleen gekeken moet worden naar de kwaliteit van de klant die je binnenhaalt maar zal er doorlopend geïnvesteerd moeten worden in diezelfde klant. Ook op het moment dat er een betalingsachterstand ontstaat.

Debiteurenbeheer gaat over het leren kennen van je klanten en de opgedane kennis aanwenden om een zo effectief mogelijk debiteurenbeheer te kunnen voeren. Op deze manier stimuleer je klantbehoud en beperk je betalingsachterstanden. Innoveren, andere invalshoeken, out of the box denken, geef het een naam maar uiteindelijk komt het hierop neer: Wat kun je als bedrijf zelf doen om betalingsachterstanden bij je klanten te voorkomen en hoe help je de klant, en daarmee ook jezelf als onderneming, indien er onverhoopt toch een betalingsachterstand ontstaat.

Debiteurenbezoek is dé manier bij uitstek om je debiteuren beter te leren kennen. Dit is niet alleen een zeer efficiënte manier om je klanten te bewegen tot betaling maar heeft ook nog eens een positief effect op het klantbehoud.

Hieronder vind je 7 redenen om een debiteurenbezoek in te zetten binnen het eigen debiteurenproces.

1. Maatschappelijk verantwoorde manier om je klanten tot betaling te bewegen.

Er is de laatste tijd veel meer aandacht voor het sociale aspect wat betreft het incasseren van vorderingen. Je kunt de traditionele manier aanhangen (na een vastomlijnd traject het incassobureau inschakelen) zonder acht te slaan op de individuele situatie van je klant, maar je kunt als bedrijf ook laten zien dat je bereid bent om ook bij de wat minder leuke situaties het gesprek in persoon aan te gaan. Door je klanten op deze wijze te benaderen binnen je eigen debiteurentraject, laat je zien dat je streeft naar een oplossing waar beide partijen baat bij hebben en niet prat gaat op een gestandaardiseerd proces. Maatschappelijk verantwoord dus!

2. Beperk een te snelle doorstroom naar het incassobureau.

Veel bedrijven schakelen na een vast debiteurentraject een incassobureau en/of deurwaarder in om de vordering verder te kunnen incasseren. Je raakt echter zo de binding met je klant kwijt en dit heeft vaak klantverlies tot gevolg. Zonde natuurlijk want een klant die nu betalingsmoeilijkheden heeft kan wellicht in de toekomst weer omzet voor je bedrijf gaan genereren. Het is dus zaak dat je binnen het eigen debiteurentraject alle mogelijkheden hebt benut om de vordering te incasseren alvorens je een incassobureau en/of een deurwaarder inschakelt.

3. Aanzienlijk groter slagingspercentage dan de geijkte brief en/of telefonisch contact.

Persoonlijk contact heeft een grotere impact dan een brief of telefonisch contact. Een brief verdwijnt vaak onderop de stapel of wordt toevalligerwijs niet ontvangen en aan de telefoon wordt je vaak ‘het bos in’ gestuurd of is een klant niet bereikbaar. Bij een bezoek kan de klant niet om de bezoeker heen, de vordering moet besproken worden. De houding en reactie van een klant valt tijdens zo’n bezoek veel beter te interpreteren en je krijgt tevens een indruk van de woon/werkomgeving. Indien er sprake is van een verhuizing dan is dit met een bezoek ook direct duidelijk en niet pas in een veel later stadium met alle kosten van dien.

4. Grotere kans op klantbehoud.

Bedrijven steken veel tijd in het promoten van hun producten en/of diensten om zo nieuwe klanten te werven. Waar veel bedrijven echter niet bij stilstaan is het behouden van klanten. Niet alleen de klanten die steevast tijdig betalen, maar ook de klanten die een periode minder frequent hun facturen voldoen. Een niet betalende klant wordt vaak als een slechte klant gezien maar zaak is om te achterhalen of de klant wel wil maar simpelweg niet kan of wel kan maar niet wil. Voor de wel-willers moet je als bedrijf trachten om tot een constructieve oplossing te komen opdat zij in de toekomst weer omzet voor je kunnen genereren.

5. Verlaging van betalingsrisico’s voor de toekomst.

Het doel van een bezoek is niet alleen het zo snel mogelijk innen van de betaling maar ook te kijken hoe toekomstige betalingsachterstanden beperkt kunnen worden. Betreft dit een incidentele achterstand of is er een structureel financieel probleem? Met persoonlijke interactie kom je vaak veel meer te weten dan aan de telefoon en kunnen er direct afspraken gemaakt worden (al dan niet schriftelijk ondertekend) om herhaling te voorkomen. Ontbreken er gegevens in je administratie of wil je graag extra aanvullende informatie van je klant om bereikbaarheid en/of toekomstige service te vergroten? Ook dit kan allemaal op locatie besproken, genoteerd en geverifieerd worden.

6. Geen eigen accountmanagers meer inzetten om betalingsachterstanden te innen.

De primaire taak van accountmanagers is over het algemeen om de producten en/of diensten aan de man te brengen. Met al hun overtuigingskracht proberen zij een prospect te verleiden om klant te worden of bestaande klanten meer af te laten nemen. Toch worden ze ook vaak ingezet om een persoonlijk gesprek te voeren met de klant op het moment dat de betalingen scheef lopen. Heel goed natuurlijk maar op het moment dat er problemen ontstaan met betrekking tot de betaling zijn de accountmanagers vaak in mindere mate bereid om hier achteraan te gaan en/of ontbreekt het ze aan tijd en gedegen (juridische) kennis om dergelijke gesprekken tot een succes te maken. Een gespecialiseerde debiteurenbezoeker kan hierin uitkomst bieden.

7. Voorkom hoge (buiten)gerechtelijke kosten voor jezelf en de klant.

Juridische trajecten zijn duur en kunnen nadelig uitpakken. Dagvaarden, betekenen, beslag leggen, overal zit een prijskaartje aan vast. Natuurlijk zijn juridische middelen niet altijd te voorkomen maar indien er niet zorgvuldig wordt gekeken naar de oorzaak van de achterstand in het minnelijke tracject kan dit wel eens een nadelig effect hebben. Loonbeslag leggen bij iemand die al veel schulden heeft is vaak zinloos, een gang naar de rechter kan tot gevolg hebben dat er alsnog wordt aangestuurd op een gezamenlijke oplossing terwijl de kosten al zijn gemaakt, etc. Een bezoek kan al in een vroeg stadium vastleggen wat er exact speelt en of een juridisch traject wenselijk is waardoor hoge kosten voor beide partijen bespaard kunnen blijven.

Over Creditude

Creditude is een onderneming welke zich richt op het professioneel uitvoeren van debiteurenbezoek in het minnelijke traject voor o.a. bedrijven binnen het MKB, grote instellingen, woningcorporaties en incassobureaus. De bezoeken kunnen desgewenst volledig in naam van de opdrachtgever afgelegd worden waardoor de klantrelatie optimaal behouden blijft.

Laat een reactie achter