Veelgestelde vragen

Waarom word ik bezocht?

Vanaf het moment dat er sprake was van een betalingsachterstand zal de schuldeiser veelal hebben getracht u te bewegen tot betaling. Dit kan gebeurd zijn via brief, e-mail, telefoon of een combinatie hiervan. Als een schuldeiser geen contact met u heeft gekregen of eventuele afspraken niet (volledig) door u zijn nagekomen, staat het de schuldeiser vrij uw vordering over te dragen aan een incassobureau en/of deurwaarder. In dat geval komen de hoge kosten voor uw rekening.

In uw geval heeft de schuldeiser (onze opdrachtgever) gemeend dat een persoonlijk gesprek op locatie wellicht gerechtelijke maatregelen voor zowel u als onze opdrachtgever zelf, voorkomen kunnen worden. Wij doen u daarom namens onze opdrachtgever nogmaals een handreiking om er samen op een goede en sociale manier uit te komen.

Waarom betaal ik rente en incassokosten?

Op het moment dat een vordering niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, mag een bedrijf de wettelijke incassokosten in rekening brengen. Hoeveel een schuldeiser in rekening mag brengen is wettelijk vastgelegd. Voordat deze kosten bij u in rekening gebracht mogen worden dient de schuldeiser u eerst een kosteloze aanmaning te sturen waarbij u 14 dagen de tijd heeft om de vordering te voldoen.

Wettelijke rente bent u verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn van de factuur is verstreken. Als er geen betalingstermijn is overeengekomen bent u 30 dagen na de factuurdatum rente verschuldigd.

Ik kan niet (ineens) betalen

Als u zelf geen mogelijkheid ziet om de vordering (ineens) te voldoen, vragen wij u direct contact met ons op te nemen om verdere vervelende maatregelen en/of kosten te voorkomen. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij gezamenlijk tot een duurzame oplossing kunnen komen.

Ook kunnen wij u tijdens het gesprek, wanneer er sprake is van (problematische) schulden, wijzen op de mogelijkheden en/of instanties die u kunnen helpen om weer financieel gezond te worden. Op deze pagina vindt u vast een aantal links naar websites die informatie geven en/of hulp bieden bij schulden.

Ik betwist de vordering (gedeeltelijk)

Als u de vordering betwist betekent dit dat u het formeel niet eens bent met (een deel van) de vordering. U dient dit per ommegaande kenbaar aan ons te maken.

Indien u slechts een gedeelte van de vordering betwist is het zeer aan te raden het onbetwiste deel per direct te voldoen. Dit voorkomt extra (incasso)kosten. Ook kunt u de volledige vordering voldoen met de melding ‘Onder protest’ Mocht dan achteraf blijken dat de vordering (gedeeltelijk) onterecht is dan kunt u binnen een redelijke termijn het bedrag terugvorderen.

U dient schriftelijk (per brief, e-mail of fax) aan te geven wat u exact betwist. Wij zullen dit vervolgens opnemen met onze opdrachtgever. Het betwisten van een vordering betekent niet automatisch dat de vordering niet betaald dient te worden. Het is aan onze opdrachtgever om te bepalen of de vordering terecht is betwist.

Mocht de betwisting onterecht zijn, dan bent u alsnog verplicht om de vordering en kosten te voldoen.

Ik sta onder bewind, curatele of mentorschap

Indien er sprake is van bewind, curatele of mentorschap (denk aan schuldsanering, schuldhulpverlening, of budgetbeheer), dan verzoeken wij u dit direct aan ons te melden. Wij verlangen in dat geval te allen tijde een kopie van de officiële documenten van u waar dit uit blijkt, alsmede de contactgegevens van uw bewindvoerder, curator of mentor.

Wij zullen in dat geval ons verder richten tot uw contactpersoon daarin.

Ik zit in de schuldsanering

Indien er sprake is van schuldsanering, hetzij wettelijk (WSNP) of minnelijk (schuldhulpverlening of budgetbeheer), dan verzoeken wij u dit direct aan ons te melden. Wij verlangen in dat geval te allen tijde een kopie van de officiële documenten van u waar dit uit blijkt, alsmede de gegevens van uw contactpersoon. Wij zullen de vordering verder met hem of haar bespreken.

Contact opnemen