Vooraankondiging / pre-incasso

Wij bieden tevens de mogelijkheid om het ophanden zijnde bezoek vooraf mee te delen aan uw klant. Dit kan zowel telefonisch, per e-mail of per post, met of zonder concrete bezoekdatum. 

Het aankondigen van een bezoek heeft als voordeel dat mensen toch vaak contact opnemen om een dergelijk bezoek en de mogelijk bijkomende kosten te voorkomen. Tijdens dit contactmoment kunnen er mogelijk alsnog afspraken gemaakt worden met betrekking tot de vordering waardoor de kosten voor een bezoek bespaart blijven. Mocht uw klant de gemaakte afspraken toch niet nakomen, zullen wij met uw toestemming alsnog direct een bezoek afleggen.

Schriftelijke vooraankondiging / Pre-incassobrief

Een pre-incassobrief is een effectief middel waarmee uw klanten nogmaals een vriendelijk zetje in de rug krijgen om een betaling te doen en/of contact op te nemen. Dit werkt onder het principe “vreemde ogen dwingen”.

Een pre-incassobrief van Creditude is extra effectief omdat wij in de brief tevens een vooraankondiging doen van ons bezoek. Daarnaast voldoet de brief aan alle juridische eisen welke gesteld worden aan een kosteloze aanmaning conform de Wet Incassokosten (WIK) en kan desgewenst zelfs uw eigen laatste aanmaning vervangen.

De brief kan zowel in uw eigen huisstijl als op ons eigen briefpapier worden verzonden via reguliere post, per e-mail of per aangetekend schrijven.

Telefonische vooraankondiging

Voordat wij een bezoek afleggen kunnen wij ook een telefonische vooraankondiging doen. Wij nemen contact op met uw klant en leggen uit dat wij voornemens zijn het adres te bezoeken en aldaar een volledige betaling van de vordering verwachten.

Mogelijk kunnen er telefonisch al concrete (betaal)afspraken gemaakt worden waardoor een bezoek, onder voorbehoud van nakoming en/of betaling, kan worden uitgesteld.

Contact opnemen