Wanneer het debiteurenbezoek inzetten?

Zakelijke vordering (B2B)

Zet u een bezoek in na een tweede herinneringsbrief of laat u uw klanten bezoeken vlak voor de overdracht naar een incassobureau? Of wellicht alleen bij de wat hogere bedragen?

In het geval van een zakelijke vordering zijn er geen eisen m.b.t. de termijn waarop u een debiteurenbezoek kunt inzetten.

Vanzelfsprekend kunt u zelf het beste bepalen op welk punt een debiteurenbezoek de meeste meerwaarde kan hebben voor uw bedrijf.

Vorderingen op consumenten (B2C)

U bent met betrekking tot het in rekening brengen van kosten gebonden aan de bepaling conform de Wet Incassokosten (WIK).

Creditude biedt meerdere trajecten aan welke wij kunnen inzetten op basis van het door u gehanteerde debiteurenbeleid. Afhankelijk van welke situatie van toepassing is en de wensen van de opdrachtgever, handelen wij verder:

Situatie 1: U heeft uw klant reeds aangeschreven conform de WIK. De termijn van 14 dagen is inmiddels verstreken.

In het bovenstaande geval kunnen wij binnen 10 werkdagen werkdagen na ontvangst van de opdracht, het opgegeven adres bezoeken om uw klant tot betaling van de hoofdsom, de wettelijke incassokosten en eventuele rente te bewegen. Ook zal onze bezoeker met de debiteur bespreken hoe eventuele betalingsproblemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Situatie 2: U heeft uw klant niet aangeschreven conform de WIK. 

U bent conform de WIK verplicht uw klanten middels een herinnering/aanmaning minimaal 14 dagen na ontvangst van de brief de tijd te geven om de vervallen openstaande vordering te voldoen  Als u dit niet doet mag u géén kosten in rekening brengen. In dit geval kan Creditude de debiteur alsnog voor u aanschrijven conform de bepalingen van de WIK.

Indien een betaling en/of inhoudelijke reactie uitblijft zal Creditude vanaf 14 dagen na het ontvangst van deze brief  uw klant bezoeken om hem of haar te bewegen tot betaling van de hoofdsom, de wettelijke incassokosten en eventuele rente.

Situatie 3: U heeft uw klant niet aangeschreven conform de WIK maar wenst ook geen verdere kosten door te rekenen aan uw klant uit bijvoorbeeld commercieel en/of sociaal oogpunt.

In het bovenstaande geval kunnen wij binnen 10 dagen werkdagen na ontvangst van de opdracht, het opgegeven adres bezoeken om uw debiteur tot betaling van de hoofdsom. Ook zal onze bezoeker met de debiteur bespreken hoe eventuele betalingsproblemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Opdracht indienenContact opnemen