Werkwijze

U kunt een debiteurenbezoek door Creditude op elk moment inzetten, afhankelijk van uw eigen debiteurenbeleid en/of wensen voor zowel uw B2C als B2B klanten.

Na ontvangst van een opdracht waarbij de contactgegevens van uw klant, een specificatie van de vordering, een overeenkomst en eventuele relevante informatie zijn aangeleverd, zal onze medewerker (te allen tijde een ervaren credit controller) het adres binnen 10 werkdagen bezoeken. Ook kunt u een spoedopdracht indienen waarbij uw klant dezelfde of de volgende dag al bezocht wordt.

Wij bieden tevens de mogelijkheid om een telefonische of schriftelijke vooraankondiging van het bezoek te doen richting uw klant, eventueel gecombineerd met een zogenaamde kosteloze aanmaning cq. 14-dagen brief conform de Wet incassokosten (WIK).

Tijdens het bezoek wordt uw klant duidelijk de huidige stand van zaken en de ernst van de situatie uitgelegd teneinde een volledige betaling van de vordering te realiseren. Ook zal onze medewerker met uw klant bespreken hoe eventuele betalingsproblemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Betalingsmogelijkheden

Wij bieden uw klant verschillende mogelijkheden om de vordering te voldoen:

PIN betaling aan de deur, iDEAL, PayPal, Credit card, contante betaling, eenmalige machtiging, digitale acceptgiro of overboeking op uw of onze bankrekening.

Door ons ontvangen betalingen zullen binnen drie werkdagen worden overgemaakt op uw bankrekening.

Betalingsregeling

Uiteraard wordt getracht om zo snel mogelijk een betaling te realiseren voor onze opdrachtgever maar wordt er wel gekeken naar een realistische doelstelling ten opzichte van de vordering. Dit doet Creditude vanuit het oogpunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In dergelijke gevallen wordt er gekeken naar de daadwerkelijke financiële draagkracht welke de klant (aantoonbaar) heeft en zal een realistische betalingsregeling worden voorgesteld. Tevens wijzen wij uw klant, indien nodig, op de mogelijkheden en instanties om weer “financieel gezond” te kunnen worden.

Uw klant is niet aanwezig

Mocht uw klant op het moment van bezoek niet aanwezig zijn, dan zal onze medewerker een bezoekkaart achterlaten waarin uw klant wordt gewezen op het feit dat hij/zij namens u aan de deur is geweest in verband met de achterstallige betaling(en). Op de bezoekkaart staat tevens vermeld dat uw klant uiterlijk tot en met de dag daarna de tijd heeft om contact op te nemen met onze medewerker of om een volledige betaling te doen en het bewijs hiervan toe te sturen.

Bezoekrapportage 

Binnen drie werkdagen na het bezoek, ontvangt u per e-mail een bezoekrapport met onze bevindingen, gemaakte afspraken, kredietinformatie en ons advies wat betreft verdere vervolgstappen. De opzet en aanlevering van het bezoekrapport is afhankelijk van uw wensen.

Opdracht indienenContact opnemen